"Българският Шаляпин" - Никола Гюзелев

18.03.2019 | 11:32

Красиви истории за славата и изкуството разказва съпругата му Анна-Мария