147 години от рождението на Гоце Делчев

11.03.2019 | 10:25

Истини и митове за един от най-значимите български революционери от жулналистите Любен Генов и Владислав Симеонов