Устойчиви общности: посланик Ирит Лилиан

21.11.2016 | 02:00

Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан - Посланик на Държавата Израел. Тема: Езикът - ключ към изграждане на нацията. Конференция Образование и бизнес-Устойчиви общности на 21 ноември 2016.