Устойчиви общности: проф. Саконе

21.11.2016 | 00:00

Джезепе Саконе, президент на Европейски технически университет. Тема: Умни университети за дигитални общности. Конференция Образование и бизнес-Устойчиви общности на 21 ноември 2016.