Устойчиви общности: Q&A след първи панел

21.11.2016 | 01:00

Устойчиви общности: Q&A след първи панел. Конференция Образование и бизнес-Устойчиви общности на 21 ноември 2016.