Устойчиви общности: Красимира Величкова за филантропията

21.11.2016 | 01:00

Красимира Величкова - директор „Български дарителски форум“. Училищна програма "Научи се да даряваш" - за възпитаването в ценности. Конференция Образование и бизнес-Устойчиви общности на 21 ноември 2016.