Все повече електронни регистри

18.02.2016 | 22:09

Измененията в Закона за регистър БУЛСТАТ предвиждат той да стане изцяло електронен от 1 май. В регистъра ще се води дело в електронна форма за всяко лице, подлежащо на вписване. Резултатът  - заявления за вписване ще могат да се подават денонощно, а тяхното разглеждане ще се извършва в определения от закона еднодневен срок. Електронната система обаче, все още е в тестов период.Директорът на Агенцията по вписванията Елена Маркова дава гаранция, че забавяне в сроковете по регистрация няма да има, а и освен това ще се виждат всички стъпки. Проблемът с кражбите на фирми беше сведен до по-малки мащаби. През октомври миналата година беше създаена работа група в МП, която да се заеме с проблема. Променени бяха няколко наредби и правилници. Защо много малко собствемици на фирми са се абонирали за безплатните СМС услугия на егенцията - повече в "Темида" в неделя от 10.30.