Супердоктор, 26 декември, част 2

02.01.2016 | 00:00