Компаниите в САЩ готови да наемат бивши служители

02.09.2015 | 14:49

Липсата на кадри на пазара на труда в САЩ кара компаниите да наемат бивши служители