PRESSключалката за Сутрешен блок на България он ер

17.08.2015 | 11:59

Йоанна Николова и Иван Нончев от Сутрешен блок на телевизия и радио България он ер коментират в рубриката PRESSключалката дали медиите отделят достатъчно време за теми свързани с КСО и благотворителни инициативи.