Купувайки FT, Nikkei реализира своя мечта

24.07.2015 | 16:46

Коментар на Нейра Чехич от Bloomberg