Лоши производствени новини от Китай

24.07.2015 | 16:44

Коментар на Нейра Чехич от Bloomberg