Има нужда от софтуер ново поколение: Шарл

23.07.2015 | 15:15

Бернар Шарл, председател на Dassault Systems

Софтуерът сега е навсякъде - във всяка индустрия - автомобилната, аерокосмическата. Той си беше там и преди, но сега е по-видим. Това, което Schneider прави е различно от нас.

Нуждата за ново поколение софтуер обаче е налице.

Ние вече сме подменили много инсталации в света. В света на софтуера нуждите прогресивно растат. Това е "дигиталният обрат", както го наричаме ние.

Това е основният бизнес на компанията ни. Затова тази еволюция е естествена.

GE също прави софтуер за бизнеса си, за оптимизиране на енергийното производство, но тази компания е една от най-големите ни клиенти.

Така че това е естествена еволюция на индустрията.