По-строги капиталови правила за големите банки в Австралия

20.07.2015 | 11:51

От юли 2016 г. големите банки в Австралия ще трябва да отговарят на по-строги правила за капиталова адекватност.