Приватизацията в Гърция

17.07.2015 | 15:42

Гърция трябва да продаде активи на стойност 50 милиарда евро като условие по третия спасителен пакет.