Пазарен анализ 16 юли 2015г.

16.07.2015 | 21:31

Коментар на Кузман Илиев