Конан: Гърция не може да плати всичките си дългове

10.07.2015 | 10:16

Според главният изпълнителен директор на Cathay Conning Asset Management част от дълга трябва да бъде отписан.