Възможна е появата на паралелна валута в Гърция: Дийбел

06.07.2015 | 14:41

Янос Граматидис, Американо-гръцка търговска камара

Ще има политическа криза. Страхувам се, че ни очаква социално напрежение, защото правителството няма да бъде в състояние да изпълни обещанията си. И същевременно ще имаме проблеми с реалната икономика. Банките са затворени и вероятно ще имат проблеми да останат действащи банки. И в този сектор ще имаме изненади.

Всички тези знаци са много лоши и те ще доведат до политически събития.

От пет месеца те преговарят без план. От самото начало това правителство нямаше план. Те са абсолютно отговорни за тази ситуация. Пет месеца без никаква политическа дейност. Без никакво развитие по реалния план, който да съчетава фискалните мерки, фискалната консолидация и ръста. Това е голям проблем, защото ако продължим по този начин, икономиката ще бъде още по-замряла от сега и реакцията ще бъде негативна.