Пазарен анализ 25 юни 2015г.

25.06.2015 | 21:19

Коментар на Кузман Илиев