Ще видим голям напредък по TPP: Санчес

25.06.2015 | 15:26

Франциско Санчес, председател на борда на CNS

TPP е замислен като платформа. Докато в момента има 12 икономики в него, няма причина други икономики да се присъединят, включително и Китай. Политиката на САЩ никога не е целяла да изключи Китай от TPP. Затова не бива да имаме непременно група страни в TPP и група страни извън него. Това ще има стойност за всички страни в региона, дори и тези, които не са сега, но могат да се включат в бъдеще.