Курода работи най-много от централните банкери

25.06.2015 | 12:02

Джеймз Мейджър, Bloomberg News

Голяма част от появите му и речите му са много еднакви. Той обикновено говори 5-10 минути на откриването на някакво събитие и обикновено повтаря някакво становище или оценка по политиката на BoJ.

В парламента повечето време отговаря на едни и същи въпроси, обяснява какво ще направи Bank of Japan, когато реши да спре QE. Обикновено казва, че е рано да се каже и че не може да коментира.

Някой път обаче неговите коментари влизат в новините и предизвикват движение на пазара. В началото на месеца бе запитан за йената. Той каза, че йената е достатъчно слаба и това е достатъчно. Това предизвика валутно рали.

Всяка публична проява, която прави е възможност за раздвижване на валутния пазар, както и пазара на акции и внимателно се следи от хората, които инвестират или просто наблюдават тези пазари.