Пазарен анализ 23 юни 2015г.

23.06.2015 | 21:42

Коментар на Владимир Сиркаров