Съдбовната среща, на която никой не очаква да сключи сделка

18.06.2015 | 17:03

Коментар на Нейра Чехич от Bloomberg за последните събития около Гърция