Китай - ПЧИ за май 2015 г.

18.06.2015 | 13:40

Преките чуждестранни инвестиции в Китай за май 2015 г. растат със 7,8%.