Соломон Паси застава пред Полиграф-а на Светла Петрова - част 2

15.06.2015 | 14:07

Ще отпаднат ли американските визи за българи ?