Външната търговия на Китай през май 2015 г.

08.06.2015 | 12:57

Силният спад на вноса продължава.