Същност и роля на МВФ

01.06.2015 | 11:01

доц. Виктор Йоцов, Институт за икономически изследвания при БАН