Език свещен... - част 2

29.05.2015 | 16:24

Дискусия в студиото на Полиграф за чистотата на езика, за публичната реч на политиците и отчайващия правоговор на учениците