Пенсионните промени – същност и ефекти - 3 част Boom&Bust 17.05.2015

17.05.2015 | 19:57

Иван Нейков, бивш министър на труда и социалната политика

Христина Христова, бивш министър на труда и социалната политика