Батков: Беше тежко да вземем лиценз

16.05.2015 | 19:59