План за действие при извънредни ситуации

12.05.2015 | 19:20

Гръцката дългова криза и влиянието й върху страните от ЦИЕ - коментар на Делян Петришки от България Он Ер и Димитър Вучев от Investor.bg.