Динамиката на рисковете в отделните сектори

29.04.2015 | 16:13

Милена Виденова, управител на Кофас за България