Най-щастливите и най-нещастните държави в света

24.04.2015 | 12:38

Доклад на подпомаганата от ООН Мрежа за решения за устойчиво развитие (Sustainable Development Solutions Network).