Перспективите пред гръцката банкова система без споразмунение с кредиторите

24.04.2015 | 10:31

Капиталовият контрол изглежда като вероятна мярка при такова развитие на нещата.