МФ: По-висок икономически ръст през 2015г.

15.04.2015 | 19:22

При първоначално очакван ръст от 0.8%, сега прогнозите са за 1.4%