Брюксел 1 с Милена Милотинова 04.04.2015 III част

05.04.2015 | 21:05

Как ще отговорим на питането на ЕК защо ограничаваме купуването на земя от чужденци? С участието на четирима депутати от Комисията по земеделие Румен Христов, Светла Бъчварова, Ферихан Ахмедова и Мария Белова