Наводненията в Чили не застрашават българите в региона

26.03.2015 | 16:14