Ефектът на петрола върху пазара на акции в Европа

17.03.2015 | 16:26

Коментар на Карън Олни, директор на стратегическия отдел за пазара на акции в UBS