Снежното бедствие и реакция на държавата 1 част

14.03.2015 | 22:00

Анализ на бедствието и на адекватността на реакцията на институциите - Петър Костадинов - директор Комуникации на EVN и депутатът от БСП - Дора Янкова - в Полиграф със Светла Петрова