Използването на китайската валута би било решение: Костин

12.03.2015 | 07:31

Коментар на главния изпълнителен директор на ВТБ Груп Андрей Костин за Bloomberg:

"Самите санкции ни карат да мислим за алтернатива. Защото международната финансова инфраструктура за нас става не много удобна.

От тази гледна точка ние започваме да работим по-тясно с китайците, за да разработим алтернативни системи.