Най-важното от изказването на Драги

06.03.2015 | 10:38

Пресконференцията на Драги след срещата на ЕЦБ в 2 минути