Т.Георгиева: При инвестициите на Фонд научни изследвания трябва да се обърне повече внимание на ефективността

22.01.2015 | 10:41

Инж. Теодора Георгиева коментира последните държавни инвестиции в биотехнологиите