Ръст в приходите на HTC за четвъртото тримесечие на 2014 г.

06.01.2015 | 12:06

Коментар на Тим Кулпан, Bloomberg