Да изкачиш три осемхилядника за едно лято

17.12.2014 | 00:00