Изложение на компютърни игри в Корея

25.11.2014 | 13:22

Индустрията се очаква да надхвърли 110 милиарда долара през 2015