Осиновяването: шанс, пречки и решения Boom&Bust част 2 (02.11.2014)

03.11.2014 | 16:57

Трудно ли се случва осиновяването у нас, ефектът за децата и родители, работа на институциите. Един важен социално-икономически проблем, който коментират Даринка Янкова, бивш замeстник-председател на Държавна Агенция за Защита на Детето и Александър Миланов, експерт от Национална асоциация за приемна грижа.