Boom&Bust 2 ноември 2014: осиновяване

02.11.2014 | 20:34

Boom&Bust 2 ноември 2014

Водещи Владимир Сиркаров и Кузман Илиев

Тема 2: „Осиновяването: шанс, пречки и решения”

Гости: Даринка Янкова, бивш зам.-председател на ДАЗД; Александър Миланов, експерт от Национална асоциация за приемна грижа