Трагедията в Горни Лом и светът пред глобални промени - Полиграф 4 октомври

23.10.2014 | 13:32

Разговор с военния експерт Йордан Бжилов за взрива в замод Миджур в Горни Лом взел 15 жертви, както и политологът Петър Клисаров и журналистът Валери Ценков в дискусия за новите свръхмодерни технологии,рисковете за човечеството от тях и пасивността на България в тази област.