Бързи кредити - предизвикателства

29.09.2014 | 19:30

Таня Обущарова от Провидент  Файненшъл България, за законовите промени в сектора и резултатите от тях.