Сензори превземат Чикаго

29.08.2014 | 01:01

Сам Гробърг с репортаж за проект за поставянето на сензори в Чикаго. Вижте повече във видеото.